ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__13090878

S__13090879

IMG_2319