ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 04/2562

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 04/2562 โดยมีเรื่องเสนอพิจารณา ดังนี้

  1. มาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสถิติข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี (ข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี)
  2. ข้อร้องเรียน กรณี นายอัซมิง ฮะซา
  3. รับทราบการดำเนินการเยียวยาเข้ารับราชการครู กรณี นางสาวกัลยกร จันทร์นุ่น
  4. รับทราบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่ขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

81837659_2693245984127094_741268306832392192_n

80636910_2853593348013565_6791569529613844480_n

 

80557652_611505912996105_4746560614430670848_n