ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดปัตตานี คร้้งที่ 01/2562 โดยมี นายจุมพล ทองใหม่ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

65384957_2313761922180689_1690781977071845376_n

65304032_1070533580001380_5136316277928755200_n

65196873_685589971906204_1301403102464704512_n