ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๘/๒๕๖๐

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม (08/2560) เกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย การบริหาร การจัดการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__6348816

S__13058068

S__13058069

S__13058074