ประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสกสค.จ.ปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วาระการพิจารณาทุน ทวี บุญเกตุ และชี้แจ้งการดําเนินงานของสกสค.ปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี

 

S__5242900

S__5242901

S__5242916