ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการ ขอคำแนะนำ ตลอดจนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89076858_819461371862529_8134838057724542976_n

86283459_608207183089902_6882407692787253248_n