ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันนี้ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__17317896

S__17317895