ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. การขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
  2. การกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. การขับเคลื่อนสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
  4. การเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  5. การร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61181856_2666819863345577_7926974366586241024_n

60878063_2402301399827584_9213229643383963648_n

60927056_2375835616034963_8015065421432487936_n