ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธาน    สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 โดยมี นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเบตงไฮแลนด์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

342971

342972

 

29035

29029