ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการช่วยเหลือเยียวยากับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ  ตลอดจนการสรุปประเมินผลการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

48046376_267063387495013_4302301807356411904_n

47685910_516182975542029_7052408876389367808_n