ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะกรรมการที่ปรึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด  เพื่อพิจารณา  แผนปฏิบัติและแนวทางในการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  และคาดว่าจะเกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ต่อไป ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

53853859_1294040364078127_8439692809170059264_n

54070305_387307115396561_7726100481319108608_n

54462481_782808912086989_5800157259401003008_n