ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะคณะกรรมการ กศจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๘/๒๕๖๑
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันนี้ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

S__42041358

S__42041360

S__42041361