ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งแถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๗”

นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.ปัตตานี ในฐานะ
ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ประชุมคณะกรรมการ
พร้อมทั้งแถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๗”
ณ ห้องประชุม กองพลทหารราบที่ 15 เวลา 10.00-12.00น.

 

IMG_3543

IMG_3544

S__3915816
S__3915823