ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 11/2561

วันนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 11/2561 โดยมี ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตปัตตานี และผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาของจังหวัดปัตตานี  เพื่อพิจารณาการต่อกรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 หมดอายุ และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

46884674_189322128680389_1252190946280341504_n

46976963_2191112461160777_9056718148899700736_n

46837060_2153466651372208_8891294807729635328_n