ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 12/2561

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 12/2561 โดยมี

  1. นายบุญสิทธิ์  อำภา   ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตปัตตานี
  2. นายจำรูญวิทย์  ชูไพบูลย์  ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
  3. นายทนงศักดิ์  หลำรอด  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโคกโพธิ์
  4. นางสาวสุจีรัตน์  รัตนสำเนียง  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก ปัตตานี
  5. นางสาวปรียาภรณ์  บุญส่ง  รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสายบุรี
  6. นางสาวเบญจพร  อักษรแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
  7. นายศักดิ์ทวี  ทวีตา  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปัตตานี

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามหนี้ค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ และการต่อกรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้ ช.พ.ค. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

49195095_613772112391456_176297163276419072_n

 

49070750_394579014617192_995113655848665088_n

48420837_230850394508827_6691538542994128896_n