ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 03/2562

วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 03/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

54432744_658222954635165_1030619463289929728_n

53854763_2194588074134429_174974871694999552_n

53915141_407944133366717_4394207093809217536_n