ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 05/2562

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 05/2562 โดยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดปัตตานี
  2. การพิจารณาตามหนี้ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนเมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

60606641_376170406326347_5122917191146012672_n

 

60321193_1547182158751282_3349353361576034304_n

60352366_374245489859740_3902203965688774656_n