ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 02/2563

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 02/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89056506_1085471831803426_4038343150387855360_n (1)

 

89139035_205649663872734_9139761479006814208_n

89058055_504672180248546_2407992295178633216_n