ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 05/2564

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 05/2564 เพื่อพิจารณาการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยมีธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด รับเรื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อไป และเสนอการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ช.พ.ค. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2399

9635

9780.1

9779.1

97781

2405