ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 06/2564

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี     ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 06/2564 เพื่อพิจารณารางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2564

2575

2578

2577