ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 07/2564

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 07/2564 ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู          ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

47353.1

47524.1

47355.1