ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐)       ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15229055

S__15229053

S__15229054