ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐)

วันนี้ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เพื่อพิจารณาการการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติเร่งด่วนของสำนักงาน สกสค.
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. ปัตตานี

IMG_8744
IMG_8771

IMG_8776