ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๙/๒๕๖๐

วันนี้ วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการสกสค. จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๐
(ครั้งที่  ๐๙/๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมร้านลาภปาก
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

S__7110785

S__7110788

ประชุมคกก.092560_๑๗๐๙๑๓_0019

ประชุมคกก.092560_๑๗๐๙๑๓_0022