ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 02/2562

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 02/2562
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_6774
IMG_6770
IMG_6772