ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู, จิตอาสา ครั้งที่ 01/2564

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี          ในฐานะ ประธานคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู, จิตอาสา ครั้งที่ 01/2564 เพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. งบประมาณ
  2. คณะทำงาน, จิตอาสา
  3. แผนการดำเนินการโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2454

2476

2473

2468