ประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี    ในฐานะ ประธานคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานครูช่วยครู ครั้งที่ 01/2564 เพื่อปรับแผนการดำเนินการโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2350

2361

2359

2358

2352

2357

2355

2356