ประชุมคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู”

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู” ประชุมคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู” เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ “ครูช่วยครู” และการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

345142

345147

345144