ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__16400411

S__16400412

S__16400413