ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2562

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2562 โดยมี นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธาน  ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
  2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
  3. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วย
  4. การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

78714833_739936453180334_5220768958604378112_n

79711574_1064765827188408_3833240629299642368_n

79542304_592843191526154_4369760389068488704_n