ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 03/2563

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี คร้ังที่ 03/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง งานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

89054317_2811673275580369_322805172122157056_n

89140778_1274438542945143_5576126259093569536_n

89067840_203662547368945_4922720278624075776_n