ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 05/2564

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 05/2564 โดยมี  นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2326

2329

2330

2336