ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้่งที่ 06/2564

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 06/2564 โดยมี นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_3586.1

IMG_3626

IMG_3604

IMG_3608