ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_2296

S__13009082

IMG_2301