ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 07/2564

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี  ในฐานะ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 07/2564 (ด้านการบริหารงานบุคคล) โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_3970

2543

2544

2539