ประชุมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย ก่อนเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมเพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องชบาทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

58379179_1153626818174054_283707827128631296_n

58460603_327123124617474_36350958220869632_n

58372591_2290581837669832_1024157852496822272_n