ประชุมประธานกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมประธานกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส., สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมหาลาภ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

61542064_799413423763938_7692703215057371136_n

61442901_676782812777308_3385962846763352064_n