ประชุมปรึกษาหารือและจัดทำบันทึก

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมปรึกษาหารือและจัดทำบันทึกร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

  1. กำหนดนัดหมายการเข้าพบเลขาธิการ ศอบต.
  2. ร่างบันทึกเสนอขอความเป็นธรรมการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ (ศอบต.)
  3. เสนอชื่อและพิจารณาเพื่อออกประกาศคณะกรรมการสมาพันธ์ 2562
  4. การขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61378913_2263098457089361_5985789065943842816_n

61190791_2257237151031232_7725825702196412416_n