ประชุมวาระพิเศษ

วันนี้ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ เพื่อเตรียมการเปิดป้ายที่ทำการ ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานีและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15450296

S__15450297

S__15450298