ประชุมศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐

วันนี้ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ครั้งที่ ๐๓/๒๕๖๐ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา
๑. การพิจารณาแผนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือฯ ประจำปี ๒๕๖๐
๒. แผนการเยี่ยมเยียนครูฯ ที่ได้รับผลกระทบขั้นวิกฤติ
๓. การช่วยเหลือเงินเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรของสำนักงาน สกสค. ๓ จังหวัดชายแดนภายใต้                            ๔. พิจารณาการช่วยเหลือเงินเยียวยาทายาทกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__12927031

IMG_2290

IMG_2275