ประชุมสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ โรงแรมเซาเทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

345181

345237

31020