ประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี  ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วาระ การขับเคลื่อนองค์กรครูและกำหนดทิศทางในการบริหารสู่ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือครูด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตลอดจนการแก้ปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__15237154

S__15237153

S__15237149