ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ฟันน้ำนมรัน อนุบาลปัตตานี” ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เพื่อสรุปรายรับ-รายจ่าย กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ฟันน้ำนมรัน อนุบาลปัตตานี” หลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 985,375 บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โรงเรียนอนุบาลปัตตานีจะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโรงเรียนอนุบาลต่อไป ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

80507933_1366368896868956_1621080215545446400_n

 

79834254_2183412398632720_7418723372890062848_n

79488340_2660446697326876_5174024196707057664_n