ประชุมสัมมนา “การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562 นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสัมมนา “การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21” โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมีวิทยากรในการประชุมสัมมนา ดังนี้

  1. พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร     เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. นายธนพร  สมศรี                  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
  3. นายสุนันท์  เทพศรี                 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. นายประดิษฐ์  ระสิตานนท์           อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  5. พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์            แม่ทัพภาคที่ 4

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 170 ราย การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

79843860_841115913014616_5581598756098277376_n

79863798_434372280782709_5218732968012414976_n

79937537_524939364768111_5128378358026993664_n

 

79981304_450094122329758_9115481285853184000_n

79728460_356808661858391_7355195498002644992_n

 

79596400_2453776294872557_3545450671979364352_n

 

79493429_523063614960404_3182586876758327296_n

79798196_504256030435747_4742764013664862208_n

80217325_479862659332882_2531039895573495808_n