ประชุมสัมมนา “ครูผู้สูงวัย. . . อยู่อย่างไรให้มีความสุข”

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ประชุมสัมมนา “ครูผู้สูงวัย. . . อยู่อย่างไรให้มีควมสุข” และการเตรียมการทัศนศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

57262909_419684415509831_9172790310088998912_n

58800329_825964721106953_7914818943418630144_n

58461771_658021227974613_2854294475893637120_n