ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันนี้ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๐๖/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_4496

IMG_4497

IMG_4498