ประชุมเตรียมการจัดตั้งโครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

วันนี้ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งโครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา   ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี โดยมีข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11624468

S__11624469

S__11624470

S__11624471