ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี   ในฐานะประธานผู้อำนวยการกลุ่มภาคใต้  ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. 13 จังหวัดภาคใต้  เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

47013819_349752339133275_8992613867926323200_n

46942663_1971609882917449_1952413135428124672_n