ประชุมเตรียมงาน “เดินหน้า สกสค.” ครั้งที่ 1

วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.30 น. นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปจัดกิจกรรม “เดินหน้า สกสค.” ครั้งที่ 1  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  1. กุล่มพนักงานเจ้าหน้าที่
  2. กลุ่มทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  3. กลุ่มสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

51122974_1070043353180655_7405114867796934656_n

51162291_2075363912542619_1102740880541876224_n

 

51861166_1058642364341022_7063370599296401408_n