ประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เขียน ศรีสุข มารดา นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย   ณ วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

46993

46992